‘กลุ่มสีไทย’ ในจิตรกรรมไทยโบราณ: Thai Colour Guide from Thai Ancient Paintings

เอกสาร โครงการ นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ 3 ‘ตามรอยสีไทย’ (ฉบับแรก) เปิดดูสดแบบออนไลน์ผ่าน issuu

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ (ฉบับแรก) มีทั้งหมด 47 หน้า ภายในเป็นการจัดกลุ่มสีไทยจาก ‘จิตรกรรมไทยโบราณ’ รวม 41 ภาพ คัดเลือกจาก 35 วัด ทั่วประเทศไทย

‘กลุ่มสีไทย’ ในจิตรกรรมไทยโบราณ | PDF: 46 MB
JDCOR3: Thai Colour Guide No.1 (33387 downloads)

เอกสารด้านบนเป็นการจำแนก ‘กลุ่มสีไทย’ ที่ช่างไทยเลือกใช้ในจิตรกรรมไทยโบราณ ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ตอนกลาง ตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้น เพื่อใช้ในโครงการ นิทรรศนา ศิลปะ ธรรมะ จิด.ตระ.ธานี เกิด จุติ 3 ‘ตามรอยสีไทย’ เพื่อให้สมาชิกในกลุ่ม ‘วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี’ รวมถึงศิลปินรับเชิญ ที่สนใจได้เลือกชุดสีไทย จากวัดที่ชอบ เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ เพื่อร่วมแสดงในนิทรรศการของกลุ่มครั้งต่อไป

*ตั้งแต่ด้านล่างนี้ คือ ‘เงื่อนไข/ข้อแนะนำในการส่งผลงานร่วมแสดง’

หมายเหตุ: สมาชิกทุกท่าน ที่จะส่งผลงานร่วมแสดง ต้องมีหมายเลขสมาชิก จากเว็บหลัก ‘วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี’ เท่านั้น *หากท่านยังไม่มี สามารถสมัครได้ฟรี กรุณา: คลิกที่นี่ หลังจากได้รับรายละเอียดทั้งหมดแล้ว จะแจ้งหมายเลขสมาชิกใหม่ ให้ทราบทางหน้าเว็บหลัก อีเมล หรือทางเฟซบุ๊คที่กรอกไว้

ผลงานส่งร่วมแสดง: แบ่งตามความสนใจออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ครับ

แบบที่ 1 เลือก ‘กลุ่มสีไทย’ จากเอกสารโครงการฉบับนี้ เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่

  1. เมื่อดาวน์โหลด PDF เอกสารโครงการเสร็จแล้ว ให้เลือก ‘กลุ่มสีไทย’ ที่ชอบ จากวัดที่สนใจคนละ 1 ภาพ ให้สังเกตมุมขวาบนของแต่ละหน้า จะมีรหัสย่ออยู่ เช่น อย.๑ (หมายถึง สมัยอยุธยา ภาพที่ 1) รต.๓๐ (หมายถึง สมัยรัตนโกสินทร์ ภาพที่ 30)
  2. ส่งสเก็ตซ์สี ผลงานที่จะส่งร่วมแสดงทางเฟซบุ๊คโครงการ (โพสต์สเก็ตซ์สี: คลิกที่นี่) กำหนดส่งก่อนสิ้นปี 2558 (31 ธ.ค. 2558) เพื่อพิจารณาและให้คำแนะนำ ก่อนลงมือทำผลงานจริง โดยใช้กลุ่มสีไทยที่เลือก เพื่อสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่ ในสไตล์ของตนเอง โดยผลงานต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนาเท่านั้น เรื่องอะไรก็ได้ที่สนใจ เช่น พุทธประวัติ ชาดกในพุทธศาสนาเรื่องต่างๆ ประเพณีชาวพุทธ แนวคิด/ปรัชญาเชิงพุทธ ความเชื่อแบบพุทธ ชาวพุทธกับสังคมไทย หรือ วิพากษ์สังคมพุทธแบบไทยๆ ฯลฯ
  3. เมื่อขั้นตอนสเก็ตซ์สีผ่านแล้ว ให้กรอกข้อมูลออนไลน์ (กรอกแบบฟอร์ม: คลิกที่นี่ ตรวจสอบข้อมูลหลังกรอก: คลิกที่นี่) เพื่อขอรับสีไทยขนาด 80ml ฟรี! (จัดส่งถึงบ้าน) จากกลุ่มสีไทยในเอกสารโครงการ ที่สมาชิกเป็นคนเลือกเอง เช่น ถ้าสมาชิกเลือก อย.๑ กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ จะมีสีไทยทั้งหมด 4 สี คือ ชาด ขาวผ่อง ฝุ่นดำ ทอง *โดยโครงการได้รับการสนับสนุน ‘สีไทยพหุรงค์’ จากบริษัท ARTISTIC ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
  4. กำหนดส่งผลงานจริง (เฉพาะภาพถ่ายคุณภาพสูง พร้อมรูปถ่ายเจ้าของผลงาน เพื่อจัดพิมพ์สูจิบัตรนิทรรศการ) ภายในเดือน มิ.ย. 2559

แบบที่ 2 ไม่เลือก ‘กลุ่มสีไทย’ จากเอกสารโครงการฉบับนี้

  1. หากสมาชิกต้องการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ โดยไม่ต้องการอิงกับกลุ่มสีไทย จากเอกสารโครงการฉบับนี้ แต่สนใจจะใช้สีไทยหลายๆ สี (มากกว่า 10 สี) พร้อมๆ กันในผลงาน (เพราะส่วนใหญ่ กลุ่มสีไทย ที่จัดกลุ่มจากจิตรกรรมไทยโบราณ มักจะใช้เพียงไม่กี่สี) สามารถทำได้ โดยการสั่งซื้อ ‘สีไทยพหุรงค์’ ARTISTIC ในราคาพิเศษลด 30% เฉพาะสมาชิกกลุ่ม ‘วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี’ สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้เท่านั้น | สนใจติดต่อสั่งซื้อ: คลิกที่นี่ (กรุณาระบุหมายเลขสีไทยที่ต้องการ เช่น ชาด 162 หรือ หงชาด 186 ดูได้จากเอกสารโครงการ หน้าที่ 4 – 5 *กรุณาแจ้งชื่อ/หมายเลขสมาชิก ‘วาดเล่นๆ กับ จิด.ตระ.ธานี’ เช่น คุณกิติพงษ์ กล่ำกองกูล (อาร์ท) สมาชิกหมายเลข 82 เป็นต้น เพื่อขอรับส่วนลด 30% ตามเงื่อนไข)
  2. ส่งสเก็ตช์สี ทางเพจโครงการ: คลิกที่นี่ – ก่อนสิ้นปี 2558 (31 ธ.ค. 2558) เหมือนแบบที่ 1 และเนื้อหาในผลงานต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเช่นกัน
  3. กำหนดส่งผลงานจริง (เฉพาะภาพถ่ายคุณภาพสูง + รูปถ่ายเจ้าของผลงาน เพื่อพิมพ์สูจิบัตร) ภายใน มิ.ย. 2559

*ศิลปินรับเชิญ ไม่ต้องส่งผลงานสเก็ตช์แบบสมาชิกกลุ่ม แต่ผลงานที่ร่วมแสดงต้องใช้ ‘สีไทย’ และเป็นผลงานที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน (สามารถเลือก ‘กลุ่มสีไทย’ จากเอกสารโครงการได้ฟรี! หรือขอรับส่วนลดพิเศษ 30% ในกรณีที่ไม่ได้เลือก ‘กลุ่มสีไทย’ จากเอกสารโครงการ ได้เช่นเดียวกับสมาชิก) ส่งผลงานจริง (รูปถ่ายคุณภาพสูง + รูปถ่ายเจ้าของผลงาน เพื่อพิมพ์สูจิบัตร) ภายใน มิ.ย. 2559 เช่นกัน

ขอสงวนสิทธิ์ให้ใช้เฉพาะ ‘สีไทย’ กับผลงานศิลปกรรม ที่จะส่งร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งที่ 3 ของกลุ่ม เพราะเป็น Theme หลักของการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้

สมาชิกสามารถส่งผลงานร่วมแสดงในนิทรรศการ ได้ทั้ง จิตรกรรม (Painting) และประติมากรรม (Sculpture) โดยมีเงื่อนไขดังนี้

ผลงานจิตรกรรม ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 60 x 80 ซม. (ขนาดใหญ่กว่านี้ได้ แต่กรุณาแจ้งก่อน เพื่อจะได้เตรียมพื้นที่แขวนภาพให้ท่านได้) แนะนำให้วาดบนผ้าใบ และใส่กรอบให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้ง เพราะหากวาดบนกระดาษ จำเป็นต้องใส่กรอบกระจก หากสมาชิกมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด จะเสี่ยงกระจกแตกมาก เมื่อใช้บริการขนส่งทางไปรษณีย์ไทย

ผลงานประติมากรรม ไม่จำกัดขนาด แต่ไม่ควรเล็กมากจนเกินไป และต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมจัดแสดง ไม่เปราะบางเกินไป หรือแตกหักเสียหายได้ง่าย ระหว่างขนส่งหรือจัดแสดง

แนะนำแนวคิด ในการสร้างสรรค์ผลงาน

สมาชิกบางคน เมื่อเห็นหัวข้อว่า ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ก็มักจะนึกถึงแต่ภาพ พระพุทธรูป วัด คนนั่งสมาธิในชุดขาว หรือดอกบัว เท่านั้น จริงๆ การนำเสนอผลงานศิลปะในเชิงพุทธ มีความกว้างขวางกว่านั้นมาก ผมมีตัวอย่างคลิป ‘อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ ?‘ เพื่อเป็นตัวอย่างในการ “ปั่นสมอง ประลองความคิด” เพื่อก้าวสู่ไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไทยเชิงพุทธร่วมกันครับ

ป.ล. ดูเป็นไอเดีย คิดเองใหม่ ไม่ก๊อปปี้เขามาทั้งดุ้นนะครับ ^^

กำหนดวันส่งผลงานจริง จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลัง มิ.ย. 2559 ผ่านเฟซบุ๊คโครงการของกลุ่ม หากท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาโพสต์คำถามด้านล่างได้ครับ

จิด.ตระ.ธานี

0 comments on “‘กลุ่มสีไทย’ ในจิตรกรรมไทยโบราณ: Thai Colour Guide from Thai Ancient PaintingsAdd yours →

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *