HomeFAQ.
Chanok's portrait

Go to Student's 1st Page

ชื่อ : ชนก อนันตปรีชา (เก่ง) 23 ปี
รหัสนักเรียน : อห. 0031153
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)
อาชีพ : กำลังศึกษาต่อ
จุดประสงค์ในการเรียน : ต้องการศึกษาต่อยอดความรู้เดิมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ผลการทดสอบ : เริ่มเรียนระดับพื้นฐาน ต่อระดับกลาง

เลือกเรียนครั้งแรก : ครึ่งรอบ (5 ครั้ง) เฉพาะวันอาทิตย์ ช่วงบ่ายโมง เริ่ม 28 พ.ย. 2553 จบรอบ 26 ธ.ค. 2553


12345
จิด-ตระ-ธานี แนะ
     เก่งเป็นนักเรียนคนที่ 3 ของ "โรงเรียนอ่อนหัด" ครับ เก่งเป็นคนที่มีพื้นฐานการวาดลายไทย ดีพอตัวเลยทีเดียวครับ (โดยดูจากตัวอย่างผลงาน ที่นำมาให้ดู ในวันทดสอบพื้นฐาน) เพราะใจรัก ทำให้เก่งอาศัยเรียนรู้ลายไทย ด้วยตนเองมาตลอด โดยอาศัยวิธีครูพักลักจำเอา เก่งเคยมีโอกาสให้อาจารย์มหา'ลัย ที่เชี่ยวชาญโดยตรง แนะนำให้บ้างเป็นบางครั้ง แต่ไม่บ่อยนัก เก่งมีมุมมองในการทำงานลายไทย แบบประยุกต์ผสมผสาน กับงานออกแบบแฟชั่นดีไซน์ ที่เก่งเรียนจบมา เท่าที่สอบถาม เก่งมีความตั้งใจจะศึกษาให้รู้จริง และลึกซึ้งให้มากกว่านี้ครับ เรามาดูพัฒนาการของเก่ง จากผลงานในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กันนะครับ

ผลงานครั้งที่ 4 : (รอบที่ 1)

     ครั้งที่ 4 นี้ เก่งสนใจจะหัดวาดลายช่อกระหนก แบบวัดเซิงหวายครับ ( red arrow คลิกดู ต.ย. ลายที่นี่) ลวดลายวัดเซิงหวาย เป็นลายไทยสมัยอยุธยาตอนปลาย ที่ถือได้ว่าเป็นลายชั้นบรมครูช่าง ที่เป็นพัฒนาการขั้นสูงสุด ของการออกลายช่อกระหนก ที่มีลักษณะอย่างไทยแท้เลยก็ว่าได้ครับ เพราะการแตกลายมีลักษณะพริ้วไหว ซับซ้อน และทรงพลัง เหมือนกับเปลวไฟที่ลุกเพลิงโชติช่วง และอย่างเบิกบานสุดขีด ในรูปผมสอนให้เก่งสังเกตจากลายต้นฉบับว่า ครูช่างมีการออกลายยังไง แตกโครงตรงไหน มีเส้นแกนนำไปในทิศทางใด และให้วาดโครงขึ้นมา จะเห็นว่าเก่งยังดูทางของลายไม่ออก ในบางจุดครับ ผมเลยเขียนเส้นโครงนำให้ดูครับ

(ดูภาพด้านล่างต่อนะครับ)

ผลงานครั้งที่ 4 : (รอบที่ 1)

     ภาพล่างนี้ เป็นการใส่รายละเอียด ให้กับลวดลายช่อกระหนก แบบวัดเซิงหวายครับ เก่งวาดลายได้ดีครับ แต่ยังขาดความพริ้วไหว ที่สะบัดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผมแนะนำว่าให้สังเกตดูลักษณะของต้นพืช ของไม้เลื้อย ที่อยู่ในธรรมชาติ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของช่างไทย ว่ามีลักษณะการแตกยอด ออกกิ่งก้าน ตุ่มดอก อย่างไร มีลักษณะไปในทางเดียวกันไหม..? อีกอย่างเก่งยังมีปัญหาเรื่อง การวาดปลายยอด ที่สะบัดเป็นเปลวแบบหางไหล ผมก็เขียนแนะนำ ให้ไปหัดวาดโครงลายหางไหลให้ชำนาญขึ้นครับ (ลายที่ผมวาดแนะนำ จะอยู่ในกรอบสีน้ำตาลอ่อน)
     การวาดลายไทยให้ดี คงไม่มีอะไรเกินไปกว่าความมุมานะ ช่างสังเกต ขยันอย่างสม่ำเสมอ ฝึกวาดให้มาก ซึ่งจะก่อให้เกิดความชำนาญ จนประสบผลสำเร็จได้ครับ

ผลงานครั้งนี้ : ผมให้ starstarstar สำหรับความตั้งใจครับ
จิด-ตระ-ธานี (16 ม.ค. 2554)

 
กลับด้านบน

 
 
กลับด้านบน
 
Histats Created: Mon, 6 Dec.2010

Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2009-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved.