HomeFAQ.
Chanok's portrait

Go to Student's 1st Page

ชื่อ : ชนก อนันตปรีชา (เก่ง) 23 ปี
รหัสนักเรียน : อห. 0031153
การศึกษา : ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (คลอง 6)
อาชีพ : กำลังศึกษาต่อ
จุดประสงค์ในการเรียน : ต้องการศึกษาต่อยอดความรู้เดิมของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ผลการทดสอบ : เริ่มเรียนระดับพื้นฐาน ต่อระดับกลาง

เลือกเรียนครั้งแรก : ครึ่งรอบ (5 ครั้ง) เฉพาะวันอาทิตย์ ช่วงบ่ายโมง เริ่ม 28 พ.ย. 2553 จบรอบ 26 ธ.ค. 2553


12345
จิด-ตระ-ธานี แนะ
     เก่งเป็นนักเรียนคนที่ 3 ของ "โรงเรียนอ่อนหัด" ครับ เก่งเป็นคนที่มีพื้นฐานการวาดลายไทย ดีพอตัวเลยทีเดียวครับ (โดยดูจากตัวอย่างผลงาน ที่นำมาให้ดู ในวันทดสอบพื้นฐาน) เพราะใจรัก ทำให้เก่งอาศัยเรียนรู้ลายไทย ด้วยตนเองมาตลอด โดยอาศัยวิธีครูพักลักจำเอา เก่งเคยมีโอกาสให้อาจารย์มหา'ลัย ที่เชี่ยวชาญโดยตรง แนะนำให้บ้างเป็นบางครั้ง แต่ไม่บ่อยนัก เก่งมีมุมมองในการทำงานลายไทย แบบประยุกต์ผสมผสาน กับงานออกแบบแฟชั่นดีไซน์ ที่เก่งเรียนจบมา เท่าที่สอบถาม เก่งมีความตั้งใจจะศึกษาให้รู้จริง และลึกซึ้งให้มากกว่านี้ครับ เรามาดูพัฒนาการของเก่ง จากผลงานในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กันนะครับ

ผลงานครั้งที่ 3 : (รอบที่ 1)

     ครั้งที่ 3 ผมสอนเก่งหัดวาดโครงร่างตัวคนครับ โดยเลือกแบบ ตัวพระ-ตัวนาง ก่อน เก่งวาดได้ดีครับ แต่เรื่องสัดส่วนก็ยังคงต้องแก้ไขอีก เพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น (คือไม่ขัดตา และใกล้เคียง ถูกต้องตามอิริยาบทของมนุษย์จริงๆ) โดยรูปที่ผมวาดแนะนำ เทียบให้ดู จะอยู่กรอบสีน้ำตาลอ่อน และผมยังวาดลูกศรเป็นแนวเส้นนำ ในการร่างภาพด้วย

(ดูภาพด้านล่างต่อนะครับ)

ผลงานครั้งที่ 3 : (รอบที่ 1)

     ภาพล่างนี้ เป็นอิริยาบทของตัวนางครับ มีท่านั่งชันเข่ายกมือขึ้นเหนือศรีษะ และท่าสยายผมถวาย เช็ดพระบาทของพระพุทธเจ้า อาการนี้เป็นคติอย่างโบราณครับ ซึ่งเป็นกิริยาในการแสดงออก ซึ่งความเคารพสูงสุดของสตรี ในภาพเป็นตอนที่พระนางพิมพา (อดีตพระมเหสีของพระพุทธเจ้า) แสดงความเคารพต่ออดีตพระสวามี ซึ่ง ณ เวลานี้ได้ตรัสรู้ธรรมสำเร็จเป็น พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้ว ในภาพเก่งยังต้องแก้ไขเรื่องสัดส่วนอีกครับ โดยภาพที่ผมวาดแนะนำให้ดู จะอยู่ในกรอบสีน้ำตาลอ่อนครับ

ผลงานครั้งนี้ : ผมให้ starstarstar สำหรับความตั้งใจครับ
จิด-ตระ-ธานี (16 ม.ค. 2554)

 
กลับด้านบน

 
 
กลับด้านบน
 
Histats Created: Mon, 6 Dec.2010

Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2009-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved.