Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        สาวเจียงใหม่นาม เอิ้องแซะ ส่งผลงานมาร่วมแสดงอีก ๓ ภาพ ครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานเอื้องแซะครับ

ทศพร นันต๊ะ (เอื้องเเซะ) , ๑๘ ปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ , จ.เชียงใหม่

แรงบันดาลใจ : ปายโค ธิดาเจ้าเมืองหงสาวดี มเหสี พญามังราย (จับมาใส่ชุดเจ้าหญิงพม่าสมัยพุกาม)

ส่งผลงานเมื่อ ๑๕ ก.พ. ๒๕๕๓)
 
  select arrowselect arrow

123456789101112131415161718192021222324


    วาดใช้ได้ครับ แต่ดูใบหน้าของเธอมันอูมๆ เหมือนคนเจ้าเนื้อเลยเนอะ ให้สังเกตการวาดมือที่ยกขึ้นนิดนึงนะครับ ว่า...ระหว่างข้อมือ กับท่อนแขนที่หนูวาดต่อกัน มันดูเหมือนกับหลอดหรือท่อสายยางเลยนะครับ ดูไม่เป็นธรรมชาตินะ (ดูตัวอย่างการวาดมือ + ข้อมือ ที่ผมสอนเมธ์ ชุติกาญจน์ คลิกที่นี่ ครับ) เอื้องแซะต้องสังเกตการยกมือของคนจริงๆ ในท่านี้ดูนะครับ ว่าจะเห็นข้อต่อที่งอเป็นมุม ระหว่างข้อมือกับแขน ไม่ได้ดูแล้วเหมือนกับหลอดงอๆ อย่างที่หนูวาดนะครับ (๒๐ ก.พ. ๒๕๕๓)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.