Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        สาวเจียงใหม่นาม เอิ้องแซะ ส่งผลงานลายเส้นมาร่วมแสดงอีก ๑ ภาพ ครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานเอื้องแซะครับ

ทศพร นันต๊ะ (เอื้องเเซะ) , ๑๗ ปี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ , จ.เชียงใหม่

แรงบันดาลใจ : ตำนานหิรัญนครเงินยาง มีเทพบุตรนาม 'ลวะจังกราช' จุติจากสวรรค์เเบบโอปปาติกะปฏิสนธิ เเล้วลงจากบันไดเงิน มายังดอยตุงเชียงราย เป็นต้นราชวงค์ลาวเม็ง สืบมาจนถึงสมัยพญามังราย จึงร่วมกับพระสหายสร้างเวียงนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ส่งผลงานเมื่อ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๒)
 
 

123456789101112131415161718192021222324


    ตั้งแต่ผมเปิดระเบียงวาดเล่นๆ มาได้ร่วมๆ ๒ ปีแล้ว ทำให้ผมมีโอกาสรู้จักกับเด็กๆ วัยรุ่นหนุ่มสาว ที่สนใจการวาดภาพไทยหลายคน เห็นแล้วรู้สึกปลื้มใจครับ เอื้องแซะก็เป็นอีก ๑ สาวน้อย ที่มีผลงานการวาดลายไทยใช้ได้เลยครับ (แต่ดูเหมือนภาพนี้คงร่างไว้นานแล้วสินะครับ เพราะภาพถ่ายเห็นรอยกระดาษยับจนกรอบเชียวครับ) วาดได้ดีนะ ขอให้วาดเล่นๆ ต่อไปให้สนุกนะครับ (๓ ธ.ค. ๒๕๕๒)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.