Baan Aree'26


ผู้ชม
เปิดกรุ ครูช่าง
ตั้งแต่ : ๓ ธ.ค ๒๕๕๒
เริ่ม : ๒๘ ส.ค. ๒๕๕๓
Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

       แหล่งรวบรวมผลงานศิลปกรรม ของบรมครูช่างไทยแต่โบราณ ที่ทิ้งร่องรอยอันทรงคุณค่าไว้ เป็นแม่แบบ เป็นแรงบันดาลใจ ให้อนุชนรุ่นหลัง ได้ระรึกรู้ และสืบทอดผลงานศิลปกรรม อันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไว้ มิให้สูญหายไปตามกาลเวลา       'เปิดกรุ ครูช่าง' มีจุดเริ่มต้น โดยสืบเนื่องมาจาก มีผู้อีเมลถึงผมปรารภว่า หาดูผลงานที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิม ของช่างไทยโบราณ บนอินเทอร์เน็ตได้ยาก ผมจึงคิดว่า...หากมีพื้นที่สักแห่งหนึ่ง ที่รวบรวมผลงานแนวนี้ ออกเผยแพร่ต่อ ก็น่าจะเป็นการดี ซึ่งตรงกับจุดประสงค์เดิม คือการเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทาน ของระเบียง 'วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี'

     *ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ธำรงเอกลักษณ์ของศิลปกรรมไทย อันทรงคุณค่าไว้ โดยส่งภาพมาร่วมลง ณ พื้นที่แห่งนี้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับ

๑. ควรเป็นภาพผลงาน ต้นฉบับดั้งเดิมของช่างไทยโบราณ อันทรงคุณค่าควรแก่การศึกษา ทั้ง จิตรกรรม ประติมากรรม ลายรดน้ำ ฯลฯ
๒. ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ภาพผลงานของผู้ใด (หากเป็นภาพที่ถ่ายเก็บไว้เองได้จะดีมาก) หรือต้องสามารถอ้างอิงแหล่งที่มาของภาพได้
๓. รายละเอียดของภาพที่ส่งมาต้องมี *คุณภาพสูงพอสมควร* เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาต่อยอด
๔. บอกรายละเอียดของภาพ อาทิ สถานที่ ชื่อวัด วันที่ถ่าย ยุคสมัย ตระกูลช่าง และความประทับใจที่ต้องการนำเสนอผลงานชิ้นนี้
๕. ส่งภาพมาได้ที่ email : webmaster@jitdrathanee.com (ขนาดรวมไม่เกิน 10 MB) หรือกรอกแบบฟอร์มที่ 'ส่งภาพวาดเล่น' ได้ครับ๘. ชุดภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเจตวงศ์ จ.ปทุมธานี
     สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (๒๐ ภาพ)

     แนะนำ และ เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : หนึ่ง นิศิษย์
     (๑๐ ต.ค. ๒๕๕๓)
   
๗. ชุดภาพระฆังหล่อโลหะ
    ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก
     สมัยอยุธยา (๙ ภาพ)

     แนะนำ และ เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : หนึ่ง นิศิษย์
     (๓ ก.ค. ๒๕๕๓)
   
๖. ชุดภาพจิตรกรรมบนสมุดข่อย วัดขนอน (หนังใหญ่) จ.ราชบุรี
     สมัยอยุธยาตอนปลาย (๒๐ ภาพ)

     แนะนำโดย : จิด-ตระ-ธานี
     (๑๖ เม.ย. ๒๕๕๓)
   
๕. ชุดภาพลายรดน้ำจากหีบพระธรรม
    ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร จ.กรุงเทพฯ
     สมัยอยุธยาตอนปลาย (๑๓ ภาพ)

     แนะนำ และ เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : อมเรนทร์ (AmonRain)    
     (๙ เม.ย. ๒๕๕๓)
   
๔. ชุดภาพลายรดน้ำในวังปลายเนิน (สกุลเดียวกับครูช่างวัดเซิงหวาย)
     สมัยอยุธยาตอนปลาย (๑๖ ภาพ)

     แนะนำโดย : จิด-ตระ-ธานี
     (๒๓ ก.พ. ๒๕๕๓)
   
๓. ชุดภาพไม้แกะสลักสกุลช่างวังหน้า
    ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา
     สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (๗ ภาพ)

     แนะนำ และ เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : อมเรนทร์ (AmonRain)    
     (๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒)
   
๒. ชุดภาพลายรดน้ำจากตู้ลายทอง
    ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ จ.ลพบุรี
     สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (๑๓ ภาพ)

     แนะนำ และ เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : อมเรนทร์ (AmonRain)    
     (๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๒)
   
๑. ชุดภาพลายรดน้ำครูช่างวัดเซิงหวาย
     สมัยอยุธยาตอนปลาย (๘ ภาพ)

     แนะนำโดย : เกรียงไกร อ่อนละออ (เอ)
     วัตถุประสงค์ : "อยากให้ผู้อื่นได้เห็นความงามอย่างแพร่หลาย"      
     เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย : อมเรนทร์ (AmonRain)
     (๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๒)

จิด-ตระ-ธานี ขอชวนชมภาพถ่ายจิตรกรรมไทยโบราณ จากเว็บไซต์ ชมรมอนุรักษ์ภาพจิตรกรรมไทย


 
 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.