Jidrathanee's Case study Logo

1

ร่วมเป็นหูเป็นตา ตรวจสอบผู้แอบอ้างผลงานคนอื่น โดยส่งข้อมูล/หลักฐาน
มาที่แบบฟอร์ม green arrow "ส่งภาพวาดเล่น"
เพื่อให้บัาน "วาดเล่นๆ กับ จิด-ตระ-ธานี" เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สะอาด และมีคุณภาพครับ


Case 2/1 เพิ่งทราบจากคุณปุราณ เจ้าของบล็อกว่าถูก ปั๊ป ศุภกฤต copy ผลงานที่คุณปุราณวาดสอนในบล็อกส่วนตัว ส่งมาในเว็บ "วาดเล่นๆ" แล้วแอบอ้างว่าเป็นผลงานของตัวเอง ผมเองยอมรับตามตรงครับว่า...ไม่ทราบจริงๆ แต่เมื่อทราบแล้ว ผมก็ทำการแยกกลุ่มสมาชิก ให้มาอยู่ในห้อง "กรณีศึกษา" แทนนะครับ พร้อมๆ กับ "ยกเลิก" การลงผลงานของปั๊ปเพิ่มเติมในบ้าน "วาดเล่นๆ" เป็นการถาวรด้วยครับ
อย่างไรต้องขออภัยคุณปุราณมา ณ ที่นี้ด้วยครับ : จิด-ตระ-ธานี (๒๘ ก.ย. ๒๕๕๔)

ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=puran


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
     
  Create and Maintained by JitdraThanee  © 1999-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved.  Best viewed: 1280 x 800 pixels.