Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'ปอน' หนุ่มพิษ'โลก ที่ไปเรียนไกลถึงอุดรธานี ส่งผลงานลายไทย ซึ่งเป็นศิลปะแขนงที่ปอนรักเป็นอย่างมาก มาร่วมแสดง ๓ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานปอนครับ

 
วรเทพ เทียรท้าว (ปอน) , ๒๗ ปี
โรงเรียนบ้านดอนอุดม (อุดรธานี) , จ.พิษณุโลก

แรงบันดาลใจ : รักงานศิลปะไทยมาก เห็นแล้วรู้สึกประทับใจช่างโบราณ ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรม ออกมาทางภาพวาดได้อย่างน่าชื่นชม ทำให้รักศิลปะแขนงนี้เป็นอย่างมาก ดูครั้งใดก็คิดถึงความเป็นชาติไทยตลอด สำหรับจิตรกรรมแบบนี้

ส่งผลงานเมื่อ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๔)
 
 


Pound's Portrait


  select arrowselect arrow

1
1234


  ปอนวาดใช้ได้นะครับ ดูจากโครงสร้างรวมๆ แล้ว "โอ" เลยล่ะ แต่ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆ น้อยๆ ต่างๆ ยังคงต้องปรับปรุงอยู่อีกนะครับ เช่น การวาดมือ-วาดเท้านะ (ยังไม่งามครับ) และช่วงลำคอที่ต่อกับบ่า (ดูสั้นและทู่ไปครับ) อย่างอื่นๆ พอใช้ได้ครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกนะครับ (๑๙ มี.ค. ๒๕๕๔)
 
 
 

 


 
 
 

 
     


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.