Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        น้องเนอร์ส ส่งผลงานเป็นคนแรก และเป็นผู้จุดประกายให้ผมเพิ่มระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ในเว็บไซต์ จิด-ตระ-ธานี เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ ที่สนใจการวาด 'ลายไทย' ได้มีพื้นที่โชว์ผลงาน พร้อมคำแนะนำและวิจารณ์ เพื่อต่อยอดการเรียนรู้ ศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยเราครับ

ณัฐวรา เหลืองอุดม (เนอร์ส) , ๑๔ ปี
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน , จ.ขอนแก่น

แรงบันดาลใจ: เอามาให้ดูต่อค่ะ เดี๋ยวจะส่งมาเรื่อยๆ นะคะ

ส่งผลงานเมื่อ ๓ มี.ค. ๒๕๕๑)
 


Nurse's portrait


  select arrowselect arrowselect arrow

1
123456


   ฝีมือดีจังครับ อายุยังน้อยอยู่เลย (จริงๆ ท่าคนเหลียวหลังเป็นท่าที่วาดให้สวยได้ยาก เพราะจะผิดสัดส่วนง่าย) คลิกเลือกหมายเลขรูป ดูภาพ ประกอบคำอธิบายดังนี้ครับ :105 KB Flash Movie
ภาพที่ ๑ : การขึ้นโครง ก่อนใส่รายละเอียดสำคัญมาก ควรจะวาดให้เปลือยก่อนวาดเสื้อผ้า เพราะจะเห็นโครงรวมได้ง่าย สังเกตเส้นแกนนำ ศรีษะ ลำตัว แขน ขา บั้นท้าย เท้า ชายไหวผ้า
ภาพที่ ๒ : ภาพเสร็จสมบูรณ์ แต่ผมไม่ใส่รายละเอียดนะครับ เพราะต้องการเน้นสัดส่วนมากกว่า (รายละเอียดตัวลาย เครื่องประดับ จะใส่อย่างไรก็ได้ มีแบบเป็น ๑๐๘ เชียวครับ)
: จิด-ตระ-ธานี (๑๗ มี.ค. ๒๕๕๑)
 
 

การวาดศรีษะ ให้คำนึงถึงรูปของกะโหลกที่เป็นโครงใน ก่อนวาดรายละเอียด (เช่น กรรเจียกจอนหู หรือ ชฎา) ทับลงไป เพราะการร่างโครงศรีษะที่ถูกต้อง จะทำให้ภาพดูสมส่วนเป็นธรรมชาติ
 

การวาดมือจับ ควรวาดให้โปร่ง จนเห็นนิ้วหัวแม่มือด้านหลัง ก่อนจะวาดวัตถุที่มือจับ (ในภาพคือ หอยสังข์) ทับลงไป
 

การร่างโครงสะโพก บั้นท้าย เส้นแกนนำของ ลำตัว และต้นขา มีความสำคัญมาก (ก่อนวาดผ้านุ่ง และเครื่องประดับทับลงไป) เพราะจะทำให้ภาพที่ได้ ดูสมส่วนตามโครงสร้างร่างกายของมนุษย์จริงๆ
 

  การวาดใบหน้า ตา คิ้ว จมูก ปาก ที่สวยงาม ตามแบบจิตรกรรมไทยประเพณี สามารถวาดได้หลายแบบ ส่วนใหญ่การดูภาพไทยเพียงรูปหน้า จะไม่สามารถบอกเพศได้ (เพราะจะวาดเหมือนกัน ในกรณีที่เป็น ตัวพระ หรือ ตัวนาง) หากจะให้ดูเป็นชาย ก็เติมหนวดเข้าไป การวาดหนวดก็วาดได้หลายแบบ ในภาพ ผมวาดหนวดเส้นเดียว แล้วสะบัดปลาย เกือบถึงหางตา จริงๆ จะวาดให้มีหลายเส้น สั้น ยาว งอนขึ้น หรือลง อย่างไรก็ได้

: จิด-ตระ-ธานี (๑๗ มี.ค. ๒๕๕๑)


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.