Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        หนุ่มจิตรกรรมไทย จากรั้วเพาะช่าง นาม 'อู่' ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดงอีก ๒ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานอู่ครับ

อารักษ์ แสงอินทร์ (อู่) , ๑๙ ปี
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (จิตรกรรมไทย) , จ.สุพรรณบุรี

แรงบันดาลใจ : เป็นงานที่อาจารย์มอบหมายให้ทำ ในชั้นเรียนครับ...

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๔)
 


U-Arak's portrait


  select arrow

3
1234


    คราวที่แล้วเป็นภาพร่างลายเส้น (ภาพที่ ๑) ตอนนี้อู่ลงสีสันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ งานสวยครับ สัดส่วนดี ยังไปได้อีกไกลครับ ให้ดูมือข้างที่วางราบกับสะโพก กับที่จับสังข์อีกหน่อยนะครับ รู้สึกเนื้อของนิ้วจะลีบไป วาดให้นิ้วอวบขึ้นอีกนิด ดูมีเนื้อขึ้นอีกหน่อย จะดีขึ้นครับ รวมๆ ใช้ได้ครับ ขอให้วาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.