Baan Aree'26


Fun Learning traditional Thai designs with JitdraThanee's Logo

        'เก่ง' หนุ่มเมืองส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวหมวย เอ๊ย...สวย จากรั้วเพาะช่าง ส่งผลงานลายไทยมาร่วมแสดง ๓ ภาพครับ ระเบียง 'วาดเล่น ๆ กับ จิด-ตระ-ธานี' ยินดีที่ได้นำเสนอผลงานเก่งครับ

นพพล นุชิตประสิทธิชัย (เก่ง) , ๒๑ ปี
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (จิตรกรรมไทย) , จ.นครปฐม

แรงบันดาลใจ : ด้วยความชื่นชอบในศิลปะไทย ที่เป็นทุนมาแต่เดิม และด้วยสื่อการเรียนรู้ที่มีในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นจากท่านอาจารย์ต่างๆ หลายๆ ท่าน ทำให้เป็นแรงบันดาลใจในการทำงานศิลปะไทย และยังได้รับฟังแนวความคิด ที่ส่งผลต่อความคิดของข้าพเจ้า ที่มีต่อศิลปกรรมไทย

ส่งผลงานเมื่อ red arrow ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๕)
 


Keng's portrait


  select arrowselect arrow

3
123


    รูปนี้เก่งยังวาดไม่เสร็จครับ แต่โครงสีอมส้มโดยรวม ที่ตัดกับสีของทองคำเปลว.. ก็ถือว่า...สวยมากทีเดียวครับ แต่ที่ผมรู้สึกว่าควรปรับก็คือ แผงอกที่ยังไม่ค่อยรับกับหัวไหล่ และแขนท่อนบน เท่าที่ควรนะครับ สังเกตมั้ยครับ โดยเฉพาะเทวดาองค์ที่สวมชฎาเศียรนาค แผงอก ลำตัว อุ..บร๊ะ....ไหงแอ่นโค้ง เกิ๊น.น.น ประหลาดดีแท้ ให้สังเกตที่ข้อมือเทวดา (องค์เดียวกัน) นะครับ จะเห็นว่า "มันสั้น" และ "ข้อมือลีบเล็บไป" เห็นมั้ย.! (เทวดาองค์ที่พนมมือนั่นแหละ) มุมแขนสองข้างที่กางออก ๒ ฝั่งยังไม่เท่ากันเลย (หมายถึง..เท่ากันแบบสมมาตรนะ) สังเกตมั้ยครับ (ฝั่งหนึ่งศอกสั้น อีกฝั่งหนึ่งศอกยาว) เพราะฝั่งหนึ่งมันเล็กและสั้นเกินไปครับ ดูแล้วพิกลๆ ยังปรับปรุงได้อีกนะครับ ขอให้เก่งวาดเล่นๆ ให้สนุกครับ (๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕)
 
 

 


 


 
Histats.com, Created : 7 Dec.2010
   
  Create and Maintained by JitdraThanee Copyright © 2008-2014 by JitdraThanee.com, All Rights Reserved. Best viewed 1280x800 pixels.