Learning Basic of traditional Thai Designs with JitdraThanee  
BackNextclose window  
     
 
  การเขียนหางไหล
บทเรียนที่ ๗ / Lesson 7   Drawing Hang Lai (the tail) of the Design


ลายหางไหล ส่วนใหญ่แล้วจะใช้ประกอบ เป็นยอดของตัวกระหนก โดยช่างไทยได้แรงบันดาลใจ มาจากหางของสัตว์จำพวกงู และเปลวเพลิง ลักษณะรูปร่างของหางไหล โคนหางจะอ้วน ส่วนปลายจะเรียวแหลม และจะสะบัดเลื้อยไปมา การฝึกเขียนหางไหลนั้น ค่อนข้างทำได้ยาก โดยผู้เรียนส่วนใหญ่ จะเขียนแล้วไม่สมดุลย์กัน ทำให้หางไหลนั้น ดูแล้วสะบัดไม่เป็นธรรมชาติ วิธีแก้ไข คือต้องหัดสังเกตจากบทเรียน หรือจากธรรมชาติใกล้ตัว และทดลองฝึกเขียนให้มาก ก็จะทำให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น

Normally Hang Lai Design will be drawn as a decoration of the top of the Kranok Design. The Thai artists were inspired by the reptiles' tails (like those of snakes) and the flame. The lower part of the tail will be bigger than the top and will be winding. The methods in practice drawing Hang Lai Design are quite difficult. Most of the beginners draw it imbalancely which make the design look unnatural. The way to correct it is to notice from the lesson or the nature around you, and practice as much as possible. Then you will here a better development.


 

ขั้นตอนการเขียนหางไหล

๑. ให้วาดสามเหลี่ยมมุมฉาก ที่มีขนาดเดียวกับบทเรียนที่ ๕ และ ๖ ผิดกันแต่ ไม่ต้องวาดสามเหลี่ยมด้านเท่าเล็กๆ แต่ให้แบ่งกึ่งกลางขนาด ๑ นิ้วแทน เพื่อลากเส้นประนำ แบ่งกึ่งกลางของรูปสามเหลี่ยม

๒. วาดเส้นโค้งจากโคนลาย เลื้อยมาเรื่อยๆ จนถึงยอดลาย และลากให้เลื้อยกลับ ให้สังเกตการโค้งของเส้น จะไปเล็กที่สุดคือส่วนยอดลาย เหมือนหางงู

๓. ลากเส้นกึ่งกลางหนึ่งเส้น ให้คดโค้งไปตามรูปจนถึงยอดลาย

 

Instructions in drawing Hang Lai Design

1. Draw a right-angled triangle the same size as those stated in Lesson 5 and 6. Although you don't need to draw an equilateral triangle, you have to divide the base into two parts (1 inch each) and make the dots to divide the triangle (see example).

2. Draw a curved line from the base upward to the top and pull the line downward. Please note that the top of the design will be winding like the snakes' tails.

3. Draw another line in the middle and pull the line along the original one.

         
  ๔. การวาดหางไหลที่พลิกกลับ ด้านซ้ายนี้ ใช้วิธีการวาดเช่นเดียวกับ การวาดด้านขวา   4. The instructions to draw this design from the reverse side are the same as those drawn from the right.


ข้อควรสังเกต

๑. การวาดหางไหลนี้จะยาก ขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง ขนาดผมเองยังใช้เวลาตั้งนาน กว่าจะฝึกเขียนให้ได้ดี เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจ ถ้าการวาดระยะเริ่มแรก ดูยังไงก็ไม่เป็นหางไหล เบี้ยวไปบ้าง สาเหตุเพราะเส้นโค้ง ไม่รับกัน ขอให้พยายามต่อไปนะครับ
๒. ถ้าคุณเป็นนักสังเกตสักนิด ก็จะรู้ว่าลายหางไหลนี้ได้มาจาก การดูสัตว์เลื้อยคลานประเภทงู หรือสัตว์ชนิดอื่นที่มีหาง และเลื้อยคดไปมาเช่นเดียวกัน ผมก็ไม่รู้จะอธิบาย เทคนิคการเขียนอย่างไร เพียงขอให้คุณสังเกตจาก ภาพตัวอย่างนะครับ ว่าที่คุณวาดแล้ว ไม่เหมือนนั้น มาจากอะไร เพราะการวาดเส้นโค้งให้รับกัน จนดูเลื้อยพริ้วไหวนั้น ต้องใช้เวลาในการฝึก และสังเกตค่อนข้างมาก
๓. ก็เหมือนเดิมครับ คุณควรหัดวาดอย่างน้อยๆ ก็ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป แล้วคุณจะเห็นว่าตัวที่ ๙๐, ๙๑ นั้น ดูดีกว่าตัวแรกๆ มากทีเดียว


Remarks

1. Drawing Hang Lai Design is another difficult step. Before I can draw it well, I had spent a long time in practicing. So please don't be surprised or worried if you can't draw it well in the beginning and the lines may be distorted. Please try again and again.
2. If you are observant, you will note that this design originated from the reptiles like snakes or other reptiles which have similar tails. I can't explain the techniques clearly. I suggest that you notice from the example. Drawing a curved line which looks movable takes a long time and much notice.
3. You should, again, draw more then 100 tails. You will see that the 90th and 91st design look a lot better than the previous ones.


to top


 
 
to top
 
 
Histats Created: Mon, 6 Dec.2010