Learning Basic of traditional Thai Designs with JitdraThanee  
BackNextclose window  
     
 
  การเขียนแม่ลายกระหนก (ตัวเดียว)
บทเรียนที่ ๕ / Lesson 5   Drawing Kranok Design (Single)


แม่ลายกระหนก นับเป็นแม่ลายที่สำคัญที่สุด ในการเขียนลายไทย เพราะถ้าคุณไม่สามารถ ฝึกเขียนลายกระหนก จนชำนาญแล้ว ก็จะไม่สามารถเขียนลายไทย ในขั้นต่อๆ ไปได้ ในบทเรียนนี้จะเป็นการฝึก การวาดกระหนกตัวเดียว และจะให้วาดสลับทั้งด้านซ้าย และด้านขวา โดยรูปทรงของตัวกระหนกนี้ มาจากรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยส่วนหัวของกระหนกจะยื่น เลยจากรูปทรงสามเหลี่ยม ออกมาเล็กน้อย เพื่อให้ตัวกระหนก มีความพริ้วไหวมากขึ้น แต่ถ้าจะเขียนให้อยู่ภายใน รูปทรงสามเหลี่ยมก็ย่อมได้ แต่ตัวกระหนกที่ได้จะดูแข็งกว่า ความอ่อนช้อยจะลดลง

Kranok Design is the most important traditional Thai design drawing. If you do not practice drawing this design until you become very skilful, you will not be able to draw other Thai designs in higher levels. In this lesson, you will learn how to draw the Kranok Design (Single). You will learn to draw it from either side. The shape of Kranok Design originated from the right-angled triangle. The upper side of the design will be a little bit exceeded the triangle in order that it will look more delicate and movable. It can be drawn exactly within the outline but it will be less graceful and lively.


 

ขั้นตอนการเขียนแม่ลายกระหนก (ตัวเดียว)

๑. เริ่มจากการวาดรูป สามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นก่อน ส่วนสูง ๓ นิ้ว กว้าง ๒ นิ้ว และที่มุมซ้ายวาด สามเหลี่ยมด้านเท่า เล็กๆ กว้างจากฐาน ๒ ซ.ม. สำหรับให้ตัวกระหนกเกาะ

๒. เริ่มลากเส้นโค้ง จากฐาน (ตามภาพตัวอย่าง) พอถึงส่วนหัวกระหนก ให้วาดเส้นขด เหมือนกับก้นหอย แล้วลากเส้นต่อ จนถึงยอดลาย และตวัดลง ให้โค้งแหลม จนสุดโคนก้านตัวกระหนก ตามภาพตัวอย่าง

๓. สำเร็จเป็นตัวกระหนก ส่วนเส้นเล็กๆ สีเทาที่อยู่ระหว่างกลาง ทั้งสองด้าน ของตัวกระหนกนั้น คุณจะวาดหรือไม่ก็ได้ ผมเพียงแต่เขียนนำไว้ให้ เพราะในบทเรียนต่อไปเส้นนำนี้ จะมีความสำคัญมาก ในการแบ่งตัวกระหนก เพื่อบากลาย หรือวาดขด สะบัดยอดลาย เป็นลายกระหนกหางไหล

 

Instructions in drawing Kranok Design (Single)

1. Draw a right-angled triangle which size and details shown in the example. Then draw a line across the left edge to create a small equilateral triangle with a 2-cm. base.

2. Draw a curved line from the base to the middle (see example). Then draw a curl line like a spiral and draw the line upward to the top (see example).

3. Now the Kranok Design is complete. You can either draw a gray thin line between the lower and upper parts of the design. I just draw it as a guideline because this line will be very important in the next lesson.
     It can help divide Kranok Design in order to make some edgings on the design, draw a spiral or to whip a line on the top of the design to become the Kranok Hang Lai Design.

         
  ๔. เมื่อคุณสามารถวาดกระหนก ด้านขวาสำเร็จแล้ว ต่อไปคุณก็ควรหัดวาด ตัวกระหนกที่พลิกกลับด้านซ้ายด้วย เพราะในการใช้งานจริงๆ นั้น จำเป็นต้องเขียนได้ ทั้งด้านซ้าย และด้านขวา วิธีการวาดก็เช่นเดียวกับ การวาดตัวกระหนกด้านขวา   4. When you are able to draw Kranok Design from the right hand side, you should learn to draw it from the left (reverse side) as well. If you would like to be a professional artist, you must to able to draw this design from both sides. The methods of drawing are the same as those of the one draw from the right.


ข้อควรสังเกต

๑. ส่วนโค้งที่ยื่นเลยออกมาจาก โครงสามเหลี่ยมนั้น ควรจะวาดให้โค้งเลยออกมาพองาม โดยดูได้จากภาพตัวอย่าง
๒. ในบทเรียนนี้ เป็นการฝึกการวาดเส้นโค้งล้วนๆ หากคุณยังไม่ถนัดนักก็ ควรหัดวาดเส้นโค้งบนกระดาษอื่น ก่อนหลายๆ ครั้ง จนชำนาญดี เพราะการเขียนตัวกระหนกที่ดีนั้น ไม่ควรจะใช้เส้นร่างมาก หากเขียนด้วยเส้นเดียว เป็นรูปสำเร็จเลย ได้ก็ยิ่งดี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การฝึกฝนจนชำนาญมือ
๓. ผมแนะนำว่า คุณควรฝึกหัดวาด อย่างน้อยๆ ก็ ๑๐๐ ตัวขึ้นไป ทั้งด้านขวาและซ้าย (อย่าเพิ่งโอ้โหนะครับ!) การเขียนลายไทยนั้น ขึ้นอยู่กับความชำนาญ ที่ได้จากการฝึกฝนที่มากพอ และการเป็นนักสังเกตธรรมชาติ อารมณ์สะเทือนใจ และความรู้สึก จากการได้สัมผัส กับความสุนทรีย์ของความงาม อันนี้เป็นลักษณะพิเศษ ของศิลปินทุกคนครับ


Remarks

1. The curved line should exceed the outline appropriately. You can notice from the sample design.
2. The lesson absolutely focuses on drawing the curved lines. If you are not very experienced, you practice drawing it until you can draw it well. This is because a good Kranok Design should not consist of too many outlines. If you can draw it with only one line at one time, it shows that you are successful in drawing this kind of design. However, skill results from hard practice.
3. I suggest that you draw over 100 Kranok Designs, both from the right and left. (Don't be surprised!) Drawing traditional Thai designs require skills which result from practice. Further more, you should be an observant person. You should be observant about the nature, sentimental emotions and gentle feeling caused by perceiving any kind of beauty. These are the special characteristics of all artists.


to top


 
 
to top
 
 
Histats Created: Mon, 6 Dec.2010